I dag skriver vi om hur ett företag har kommit på en idé för att bland annat slutkunden, spelaren, ska få mer kontroll över sina pengar när denna spelar på flera olika spelsajter samtidigt. Vi skriver även om var, på statlig nivå, som man kan läsa mer om spelmarknaden och dess effekter på individer.

tärningarDet är roligt att spelindustrin har en blomstrande tid just nu, den växer nämligen så det knakar med nya siter och nya slots. I Svenska Dagbladet kan vi till exempel läsa om hur svenska företaget Zimpler nu ska satsa på enklare mobilbetalningar för alla sajter. Detta för att det ska ge spelaren själv en större kontroll över sitt spelande.

Enligt samma artikel förhåller det sig på det sättet att den genomsnittlige svenska spelaren konton på mellan två till åtta spelsajter. Samtidigt är spelmarknaden ständigt växande och blir allt mer global – detta gör att det krävs verktyg för att ha både kontroll och översikt över sitt spelande. Appen i sig samlar spelarnas pengar på ett enda konto som de sedan vidare kan använda på runt 200 olika spelsajter, en siffra som kommer öka ju mer spelare som är med i systemet.

Än så länge lever det svenska spelmonopolet. Men i och med intåget av utländska aktörer har frågan om monopolets vara eller icke-vara lett till en utredning om en omreglering av den svenska spelmarknaden – Svenska Dagbladet

Olika statliga myndigheter som berör spelmarknaden

Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa mer om spel om pengar och hur myndigheten på uppdrag av regeringen har till uppgift att genomföra insatser för att minska och förebygga spelproblem. Även på den statliga myndigheten Lotteriinspektionen kan man läsa mer om spelmarknaden och statistik som rör denna.