De flesta har nog hört talas om spelberoende någon gång, men även de som spelar för stora summor varje vecka tänker att de själva inte ligger i riskzonen. Känns resonemanget igen? På många sätt påminner spelberoende om andra beroenden, inte minst beroende av droger och alkohol. Behandling av spelberoende liknar därför i mångt och mycket behandling av alkoholism. Organisationen Anonyma
Spelare arbetar t.ex. med ett tolvstegsprogram som liknar det som Anonyma Alkoholister har utvecklat.

Ett kännetecken för spelberoende är att spelaren måste spendera allt större summor för att känna en viss kick. Detta är precis som alkoholisten, som måste dricka allt mer för att uppnå samma grad av berusning. I likhet med en narkoman tänker spelmissbrukaren också ständigt på spel, och på hur han eller hon ska få tag i pengar att spela för. Det är också vanligt att spelberoende begår olika typer av brott för att finansiera spelandet. Av denna anledning är det vanligt att spelberoende tappar greppet om tillvaron, och riskerar personliga eller yrkesmässiga relationer p.g.a. spelandet.

Ett annat namn för spelberoende är ludomani, efter latinets ludus, som betyder lek eller spel. Enligt undersökningar som gjort lider 1 procent av befolkningen av ludomani.

Det finns många organisationer som arbetar med att hjälpa spelberoende, bl.a. Spelberoendes Riksförbund.